Nhà Thuốc Vũ Tôn
  • 746 Trường Chinh- Kiến An
  • Hải Phòng