Nhà thuốc Xuân Trang
  • 93 Nguyễn Thiện Thuận, Phường 8
  • Hồ Chí Minh