Nhà Thuốc Yến Thanh
  • 112 Nguyễn An Ninh- Hoàng Mai
  • Hà Nội