Quầy thuốc Ngọc Hà
  • TT Phố Mới- Quế Võ
  • Bắc Ninh