Quầy Thuốc 5 công ty Bạch Đằng
  • 57 Hoàng Hoa Thám- Quảng Yên
  • Quảng Ninh