Quầy Thuốc Minh Trang
  • Số nhà 20 Tổ 55 - TT Đông Anh
  • Hà Nội