Quầy Thuốc Ngọc Hà
  • Xóm 2. Thạch Đà- Mê Linh
  • Hà Nội