Quầy Thuốc Tân Dược Ngọc
  • 61 Lương Yên- Hai Bà Trưng
  • Hà Nội